Presentació

El Pla de mesures Innovació a l’FP de la Fundació BCN Formació Professional té com a objecte donar suport i impulsar, a través de la concessió d’ajuts econòmics, entorns, metodologies d’aprenentatge i actuacions docents que fomentin experiències innovadores.

 

L’objectiu consisteix en la promoció de la millora del sistema de formació professional inicial i la innovació en la metodologia docent i didàctica, a través de processos d’ensenyament i aprenentatge de qualitat i en entorns favorables per al seu desenvolupament.

 

Actualment ja són cinc edicions del pla, amb la participació de 224 projectes d'innovació i 93 centres d'FP, incloent la col·laboració amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i la Diputació de Barcelona en la darrera edició. 

 

                   1ª, 2ª i 3ª edició                                                                                          4ª edició                                                      5ª edició